Керівник

Івано-Франківської обласної прокуратури

Хима Р.Р.

Четвер

з 10.00 год. до 13.00 год.

 

Перший заступник керівника

Івано-Франківської обласної прокуратури

Гнідан Р.М.

Понеділок

з 10.00 год. до 13.00 год.

  

Заступник керівника

Івано-Франківської обласної прокуратури

Стефанець В.М.

 

Вівторок

з 10.00 год. до 13.00 год.

 

   
   

Керівники управлінь, відділів, їх заступники,
прокурори відділів

з 09.00 год. до 13.00 год.

  13.45 год. до 18.00 год.

 

- у п'ятницю

  та передсвяткові дні

з 09.00 год. до 13.00 год.

  13.45 год. до 16.45 год.

   

Прийом громадян у Івано-Франківській обласній прокуратурі проводиться відділом організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів обласної прокуратури без попереднього запису щодня, відповідно до встановленого графіка.

Івано-Франківський обласний прокурор приймає громадян за попереднім записом, у разі якщо у задоволенні скарги відмовлено його заступником.

Заступники Івано-Франківського обласного прокурора здійснюють прийом громадян без попереднього запису зі скаргами щодо рішень, прийнятих працівниками обласного апарату або прокурорами місцевого рівня, а також з питань зволікання, тривалого неприйняття ними рішень, залишення звернень без розгляду.

За зверненням, яке знаходиться на розгляді у структурних підрозділах апарату обласної прокуратуриі, та за яким ще не прийнято рішення, особистий прийом керівництвом обласної прокуратури не проводиться. Натомість, за бажанням заявника, організовується прийом у виконавця за зверненням.

У вечірній час, вихідні дні прийом веде черговий прокурор обласної  прокуратури.

Відповідно до ст.8 Закону України "Про звернення громадян" не розглядаються повторні звернення з одного і того ж питання , якщо перше вирішено по суті.

 

 

Порядок звернення громадян

Відповідно до вимог ст.16 Закону України "Про звернення громадян" скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі.
Звернення громадян та посадових осіб щодо порушень законів, які надійшли до прокуратури області вперше і по них не приймались рішення прокурорами місцевих прокуроратур, розглядаються у структурних підрозділах прокуратури області і можуть направлятись у відповідні прокуратури міст, районів та прирівняні до них.
Враховуючи це, прокуратура області рекомендує громадянам та керівникам юридичних осіб з первинними зверненнями звертатись безпосередньо до підпорядкованих прокурорів районів, міст, міжрайонних та прирівняних до них прокуратур для вирішення їх по суті. У разі, якщо заявник вважає, що його звернення не знайшло свого вирішення вказаними прокуратурами, то відповідно до вказаних законодавчих та нормативних актів він вправі оскаржити рішення керівників цих прокуратур до прокуратури області чи безпосередньо до суду.
Звертаючись із письмовою заявою до прокуратури області, необхідно дотримуватись вимог статті 5 Закону України "Про звернення громадян".
Зокрема, необхідно зазначити прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, вказати суть порушеного питання, зауваження, пропозиції чи скарги, прохання чи вимоги.
Звернення повинно бути підписане заявником із зазначенням дати.

 

 

Правила прийому громадян

Право громадян на індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисте звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів закріплено ст.40 Конституції України. Тим самим держава гарантує громадянам України право впливати на точне, відповідно до закону, функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, гарантує обстоювання ними своїх законних прав та свобод.
Відповідно до вимог галузевого наказу робота органів прокуратури із зверненнями вважається одним із важливих напрямів діяльності, оскільки спрямовується на захист конституційних прав і свобод громадян, зміцнення законності і правопорядку, а основними критеріями оцінки цієї роботи є вжиття вичерпних заходів до задоволення обгрунтованих звернень та реального поновлення порушених прав громадян.
У обласній прокуратурі прийом громадян здійснюється працівниками відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів у день їх звернення.
           Начальник відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів обласної прокуратури організовує особистий прийом громадян обласним прокуроромі, його заступниками, керівниками структурних підрозділів. За відсутності підстав для прийому надає громадянам відповідні роз’яснення.

Начальники управління, відділів, їх заступники, прокурори відділів приймають громадян з 10 до 17 години щоденно. Відвідувачі, направлені на прийом до керівників або інших слідчо-оперативних працівників галузевих підрозділів обласного апарату, приймаються негайно.
Особистий прийом громадян керівництвом обласної прокуратури  здійснюється згідно із затвердженим обласним прокурором  графіком.
Обласний прокурор приймає громадян у разі, якщо у задоволенні їх звернень відмовлено заступниками обласного прокурора.
Особистий прийом обласним прокурором може бути організований також за його прямим дорученням.
Не проводиться прийом громадян, які отримали відповідь за підписом обласного прокурора (виконувача обов'язків) з повідомленням про припинення провадження за їх зверненнями.
Заступники обласного прокурора приймають громадян із зверненнями на рішення, прийняті працівниками апарату обласної прокуратури або прокурорами місцевого рівня, а також з питань зволікання, тривалого неприйняття ними рішень, залишення звернень без розгляду.
Звернення, отримане на особистому прийомі заступником обласного прокурора, передається тому заступнику, до компетенції якого, згідно з розподілом обов’язків, належить вирішення порушених у зверненні питань. Проект відповіді перед підписом має бути завізований заступником обласного прокурора, який на особистому прийомі отримав звернення.
У разі прийняття рішення безпосередньо обласним  прокуроромі відповідь попередньо візується його заступником.
Відповіді на звернення з особистого прийому обласного прокурора надаються за його підписом, а у разі відсутності – особою, що виконує обов’язки обласного прокурора.
У день виконання або не пізніше наступного дня копії відповідей на звернення з особистого прийому обласного прокурора, заступників обласного прокурора виконавцями надаються до відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів для зняття з контролю.

 
ЗРАЗОК
заяви (скарги)
 
Керівнику Івано-Франківської обласної
прокуратури

 
П.І.П. заявника
Поштова адреса, телефон
 
ЗАЯВА (СКАРГА)
 
Суть оскаржуваного питання
__________________________________________________
 
Вимога (прохання) до прокурора
__________________________________________________
 
ДатаПідпис