Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування

 

Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців 

Постанова Кабінету Міністрів України

«Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» від 06.02.2019 № 106 (зі змінами)

Накази Національного агентства України з питань державної служби:

«Про затвердження Положення про вебпортал управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями» від 26.11.2019 № 209-19, зареєстрований в Мін'юсті 12.12.2019 № 1234/34205 (зі змінами)

«Про затвердження Порядку нарахування кредитів ЄКТС за результатами професійного навчання» від 12.12.2019  № 226-19, зареєстрований в Мін'юсті 26.12.2019 № 1288/34259 (зі змінами)

«Про затвердження Порядку визнання документів та результатів навчання за програмами підвищення кваліфікації, а також участі у заходах з обміну досвідом» від 12.12.2019 № 227-19, зареєстрований в Мін'юсті 26.12.2019 № 1289/34260 (зі змінами)

«Про затвердження Методики оцінювання результативності професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджено наказом НАДС від 03.12.2020 № 226-20, зареєстрованим в Мін'юсті 02.02.2021 за № 134/35756

 «Про затвердження переліків пріоритетних напрямів (тем) підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних (військових) адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад за загальними професійними (сертифікатними) та/або короткостроковими програмами у 2023 році» від 24.08.2022 № 74-22 (зі змінами)

 «Про затвердження Порядку стажування державних службовців» від 03.03.2016 № 48, зареєстрований в Мін'юсті 23.03.2016 № 439/28569

Оцінювання результатів службової діяльності:

Постанова Кабінету Міністрів України

«Про затвердження Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців» від 23.08.2017 № 640 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 591) (зі змінами)

Накази Національного агентства України з питань державної служби:

«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В", моніторингу їх виконання та перегляду» від 20.11.2020 № 217-20

 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання, перегляду та моніторингу виконання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця (індивідуальної програми професійного розвитку» від 28 жовтня 2020 р. № 201-20

 

У рубриці немає жодного документу